სიახლეები

მეექვსე ბლოკის საძირკველის ფილის დასხმა. მშენებლობა სრულდება 2024 წლის დეკემბერში