სიახლეები

 

მივიღეთ ექსპერტიზის დასკვნა! დასკვნა ადასტურებს ჩვენი კომპლექსის კონსტრუქციული გადაწყვეტილების შესაბამისობას ყველა საერთაშორისო სტანდარტებთან და მოთხოვნებთან, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი სანდოობა, ახლა უკვე ექსპერტიზის დასკვნითაა გამყარებული.

ხარისხი ჩვენი პრიორიტეტია!