ა ბლოკი დასრულებულია

ბ ბლოკი დასრულებულია

გ ბლოკი დასრულებულია

დ ბლოკი დასრულებულია

ე ბლოკი დასრულებულია

ვ ბლოკი სრულდება 24 თვეში